Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт LoanCompas UA, розташований на доменному імені https://loancompas.com.ua/ (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту https://loancompas.com.ua/ (а також його субдоменів), його програм і його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту” (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом LoanCompas UA, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2 “Персональні дані” – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної, або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3 “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4 “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5 “Сайт LoanCompas” – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://loancompas.com.ua/, а також його субдоменів.

1.1.6 “Субдомени” – це сторінки або сукупність сторінок, що розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту LoanCompas UA, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.5. “Користувач сайту LoanCompas UA (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту.

1.1.7 “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8 “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на LoanCompas UA.

2. Загальні положення

2.1 Використання сайту LoanCompas UA Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту LoanCompas UA.

2.3 Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту. LoanCompas UA не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4 Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1 Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на вимогу Адміністрації під час реєстрації на сайті або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.

3.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті LoanCompas і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail)

3.2.4. місце проживання Користувача (за необхідності)

3.2.5. фотографію (за необхідності)

3.3 Сервіс захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер

– час доступу;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1 Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. LoanCompas UA здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4 Будь-яка інша персональна інформація незастережена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації Користувача

4.1 Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати з метою:

4.1.1 Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті для його подальшої авторизації.

4.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних.

4.1.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включно з направленням повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту LoanCompas UA, оброблення запитів і заявок від Користувача.

4.1.4 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.8 Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням проекту.

4.1.9 Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені LoanCompas UA.

5. Способи та строки обробки персональної інформації

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах і в порядку, встановленим законодавством України.

5.3 При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4 Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5 Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов’язки сторін

6.1 Користувач має право:

6.1.1 Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання порталу, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2 Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до федеральних законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за вказаною E-mail адресою.

6.2 Адміністрація зобов’язана:

6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3 Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідальність сторін

7.1 Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. була розголошена за згодою Користувача.

7.3 Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог українського законодавства, зокрема законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4 Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту LoanCompas UA, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5 Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина порталу, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті LoanCompas UA.

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Вмісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Вмісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6 Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на нашому сайті) допускається їх розповсюдження за умови, що буде надано посилання на LoanCompas UA.

7.7 Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або шкоду, понесені Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Вмісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті або передаються через нього.

7.8 Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися через: використання або неможливість використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.9 Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті LoanCompas UA, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1 До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3 У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд Арбітражного суду м. Москва.

8.4 До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство.

9. Додаткові умови

9.1 Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2 Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3 Будь-які пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: [email protected]

9.4 Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://loancompas.com.ua/privacy-policy/

StarFin
Star-fin
SD7117
Промокод на знижку! Перший кредит під 0,01%.
до 15000 грн
до 30 днів
від 0,01%
з 18 років